Skotgårdens faciliteter

Herunder finder du oplysninger om ejendommens forskellige faciliteter samt brugen af dem.

Vaskeri og tørrerum

Ejendommen har et vaskeri med 2 store vaskemaskiner og en stor tørretumbler. Der er installeret elektronisk reservationssystem på vaskemaskinerne hvor man reserverer ved hjælp af vaskekortet. Til de 4 første vasketider er der et tørrerum til rådighed fra vasketidens start og 24 timer frem. Dette tørrerum skal være tømt inden samme vasketids påbegyndelse næste dag. Der er 5 vasketider pr. dag.

For at få adgang til at bruge vaskeriet skal du bestille et vaskekort hos Qvortrup Administration. Vaskekortet koster 350 kr.

Vasketider med tilhørende tørrerum

  • 07:00 – 10:00 Tørrerum 1
  • 10:00 – 13:00 Tørrerum 2
  • 13:00 – 16:00 Tørrerum 3
  • 16:00 – 19:00 Tørrerum 4
  • 19:00 – 21:00 Der er intet tørrerum til denne vasketid

Vær søde at overholde vasketiderne samt tømme maskiner og tørrerum inden næste vasketids påbegyndelse.

Fejl på vaskemaskiner bedes meldt til Miele Service på telefon  43 27 13 10. Udfyld gerne en seddel med besked om fejlen og sæt den på maskinen.

Cykelstativer og cykelkælder

Der må ikke parkeres cykler foran ejendommen, hvorfor der er opstillet cykelstativer både forrest og bagest i gården, hvor cykler skal anbringes. Der er ligeledes mulighed for ejendommens beboere at parkere sin cykel i en af de 5 cykelrum i kælderen.

Barnevognsrum

Der forefindes et barnevognsrum i kælderen i den østlige ende ved 1A samt et kombineret cykel/barnevognsrum ved 1B.

Storskrald

Til ejendommen er der et rum til storskrald.

  • Der må ikke henstilles byggeaffald, hårde hvidevarer og sanitet.
  • Der må ikke henstilles storskrald udenfor rummet i kældergangen. Vent til rummet er tømt eller hold øje med når der opstilles container til formålet i gården.

Hobbyrum

Til ejendommen er der et hobbyrum i nr. 5B kld. th. Dette rum er udelukkende til brug for kortvarigt hobbyarbejde og ikke til opbevaring/opmagasinering. Dette vil blive fjernet og smidt ud. Brug vaskerinøglen til døren.

Kælderrum

Der er mulighed for at leje et kælderrum i ejendommen. Dette sker via en venteliste hos Qvortrup Administration A/S

 Loftrum

Til hver lejlighed er der et tilhørende loftrum i opgangen.

Grill

I sommerhalvåret er der i gården en grill til rådighed for beboerne. Hoveddørsnøglen virker til hængelåsen.

Vaskeriet

Bestyrelsen skal henvise til, at der benyttes vaskeposer i vaskeriet, idet der gentagende gange har været konstateret behov for reparation af vaskemaskinerne idet bøjler fra bh’er har sat sig fast.

Andet

Bestyrelsen skal henvise til, at der IKKE  må henstilles byggeaffald i storskraldsrummet.

Scroll to Top