Seneste tiltag

Herunder kan du se hvilke tiltag der har historisk set har været i forbindelse med ejendommen.

2024

 • Maj – Containere til haveaffald er placeret bag skraldeskuret
 • April – Hævning af sikring i 1A og 1B fra 35A til 50A ifm. flytning af stikledning
 • Marts – Røgalarmer opsat i kælder og opgange

2023

 • Oktober – Montering af kroge ved hoveddøre i alle opgange
 • September – Nye affaldscontainere til tekstil og småt elektronik placeret i storskraldsrummet
 • Juni – Færdiggjort moderniseringsmanual til ombygning af lejligheder
 • Juni – Nye vedtægter er vedtaget
 • Maj – Ny husorden vedtaget på generalforsamling
 • Marts – Etablering af betonslisker til barnevogne på kældertrappen ved 1A
 • Marts – Etablering af Facebookgruppe til beboere
 • Februar – Cykeloprydning
 • Februar – Ny hjemmeside
 • Februar – BeKey er installeret i alle opgange
 • Januar – Egedal Anlæg & Ejendomsservice indtræder som viceværtsfirma

2019

 • april – reetablering af hækbeplantning mod Jensløvs Tværvej og haveområde mod Jensløvsvej samt ny sandkasse

2018

 • oktober – opstilling af affaldsbeholdere til plast og metal
 • juli – udskiftning af cirkulationsrør for varmt brugsvand på spidsloftet
 • juni – udskiftning af samtlige lyskilder i opgange og gadelamper til strømbesparende LED

2017

 • november – udskiftning af køkkenfaldstammer og -stigstrenge i hele ejendommen
 • september – nyt viceværtsfirma Nordisk Polering

2016

 • november – kirsebærtræet i gården beskæres
 • oktober – beslutning truffet om udskiftning af faldstamme og stigstrenge i opgang 1B th.
 • oktober – efterreparation af gulv i vaskeriet
 • maj-juni – understrygning af tag gennemgået og tætnet
 • januar – faldstamme og stigstrenge i opgang 1B tv. udskiftet

2015

 • april – gulv i vaskeri og nederst i opgange malet

2014

 • september – havelåge udskiftet til to-fløjs port med låge til gående. Stolper hertil udskiftet og forsynet med stolpehatte.
 • august – gadedøre samt låse udskiftet. Malerarbejde omkring døre afsluttet.
 • januar – birketræer i gården beskåret til mere ensartet størrelse.

2013

 • juni – større vedligeholdelses arbejde på varmeanlæg mm
 • maj – der er etableret nyt cykel/barnevognsrum
 • maj – cykeloprydning på ejendommen

2012

 • Installation af 2 nye Miele vaskemaskiner i vaskeriet med tilhørende elektronisk reservationssystem
 • Ny sandkasse med låg opsat for enden af gården
 • Udskiftning af varmeanlæggets cirkulationspumpe
 • Renovering af garagernes bagside mod værkstedet samt den vestvendte gavl ved garage nr. 7
 • Udskiftning af tilknyttet viceværtsfirma (til TipTop Ejendomsservice ApS)
 • Maling af 3 trappehatte efter gammel vandskade

2011

 • Reparation af sokler ved hovedindgangene og udskiftning af frostsprængte mursten
 • Reparation og etablering af nye “kummer” omkring birketræerne i gården
 • Udskiftning af 3 kælderdøre samt ståldør til skralderum
 • Hovedrengøring af vaskeri og tørrerum samt toilettet i gården
 • Opsætning af bevægelsessensorer i kælderen for nedbringelse af energiforbruget
 • Cykeloprydning i cykelrum og gårdarealer
 • Reparation af brønden i gården
 • Lovpligtig energimærkning udarbejdet for ejendommen

2010

 • Renovering af trappenedløbene til kælderen

2004 – 2009:

 • Ultimo 2009 blev der etableret postkasser i gadeplan i de enkelte opgange i henhold til lovkrav
 • I 2004 blev der foretaget udskiftning af vinduer og altandøre i de enkelte lejligheder, samt i opgangene.
Scroll to Top