Kontakt

På denne side finder du en oversigt med oplysninger til ejendommens forskellige kontaktpersoner. Øvrige numre kan ses på opslag i opgangen.

Daglig administration

Ejendomsadministrator

Qvortrup kan kontaktes på 35 35 43 00 eller på e-mail: qa@qvortrup-adm.dk. 

Ejendomsinspektør

Flemming Stennicke Larsen kan kontaktes man-fre mellem kl. 07-12:00 på 40 20 97 49.

Bestyrelsen

Bestyrelsen kan kontaktes på e-mail: bestyrelse@skotgaarden.dk.

Vagttelefon

Ved akut opståede skader på ejendommen, udenfor viceværtens træffetid, kan man kontakte Egedal Anlæg- & Ejendomsservice på 70 25 03 04.

Håndværkere

Til ejendommen er der tilknyttet forskellige håndværkere. Vi vil opfordrer til at disse håndværkere ligeledes benyttes til egne forbedringsarbejder, da de kender ejendommen og dens installationer. På opslagstavlen i hver opgang er der kontaktoplysninger til bl.a. ejendommens faste VVS og el-installatør.

OBS! For unødvendige opkald eller iværksatte udbedringsarbejder, som er ejendommen uvedkommende, vil udgiften blive faktureret direkte til den pågældende rekvirent, ligesom det bemærkes, at fakturaen ved udkald udenfor normal arbejdstid vil blive påført et betydeligt vagttillæg. 

Scroll to Top